Ceny bytů jsou na rekordní hranici, ale Praze i tak hrozí jejich nedostatek...

 

V hlavním městě se staví stále dál, ale s ohledem na velikost Prahy to není dostatečné. V ostatních částech republiky je výstavba nových bytů spíše symbolická. 
Český statistický úřad zveřejnil informaci o tom, že v roce 2016 bylo dokončeno cca 6 100 bytových jednotek. Dále pak bylo v loňském roce v Praze prodáno nejvíce nových bytů za posledních 5 let, a to o celkovém počtu 7 500. Výstavba nových bytů je tedy ve velkém tempu, ale rekordní prodeje ji následují, a to tak, že počet nových bytů v Praze postupně klesá. 

Stále se snižující počet bytů, které je možno koupit, je problém, který považuje za zásadní i Jiří Pácal, člen rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a ředitel investiční společnosti Central Europe Holding. „V loňském roce se zahájilo pouze 2 758 jednotek. Nová výstavba je zoufale slabá.“„Jen pro samotné udržení obnovitelnosti bytového fondu by měla Praha ročně povolit alespoň 1% ze stávajícího bytového fondu, který je na úrovni 650 000 bytových jednotek. Ročně by se tedy mělo povolit 6 – 7 tisíc nových bytů,“ vysvětluje David Jiruška ze společnosti FInep a doplňuje, že v Praze by navíc mělo do roku 2030 přibýt více jak 150 000 nových obyvatel.