INFO SERIÁL NEMOVITOSTI A DANĚ Díl IV. Daň z přidané hodnotyPři nákupu nemovitosti, zejména při koupi novostaveb, či nově postavených bytových jednotek se můžete setkat i s daní z přidané hodnoty. 
Doporučujeme Vám, abyste se již na začátku obchodu informovali o tom, zda jsou inzerované ceny uváděny včetně daně z přidané hodnoty nebo bez ní. 

Další důležitou skutečností je výměra podlahové plochy nabývané nemovité věci. Základní sazba DPH totiž činí 15 %. Pokud však podlahová plocha Vámi nabývané jednotky přesahuje 120 m², případně podlahová plocha Vámi nabývaného rodinného domu přesahuje 350 m², je třeba se připravit na to, že sazba DPH bude činit 21%.
Tuto skutečnost je třeba mít na paměti též tehdy, chcete-li např. spojit své dvě bytové jednotky v jednu. Neboť zvýšená sazba DPH, se může odrazit i v ceně stavebních prací.

Upozorňujeme, že výše uvedený článek má pouze informativní charakter a rozhodně nemůže postihnout veškeré konsekvence související s problematikou daní a nemovitostních transakcí. Jedním ze znaků dobrého makléře je i to, že by Vám měl být s to poskytnout základní daňové poradenství a v případě složitějších daňových otázek Vás odkázat na vhodného odborníka/specialistu v daňové problematice. S ohledem na časté změny daňových předpisů Vám doporučujeme věnovat před jakoukoli nemovitostní transakcí pozornost i této problematice.